Kultuur  


Mustjala Prohvet Eeliase kirik

Mustjala Prohvet Eeliase kirik
Mustjala kirik kannab prohvet Eeliase nime ja see on ainus sellenimeline kirik Eestis. Arvatavasti tahtsid kohalikud inimesed saada osa prohvet Eeliase eestpalvetest ning tervendavast annist, kui otsustasid pühakoja talle pühendada.

Koguduse tekkimine sai alguse sellest, et osa siitkandi talupoegi soovisid 1846. aasta suvel Kuressaares end õigeusku võidmiseks üles kirjutada.

Juba paari aasta pärast, 24. oktoobril 1848. aastal, asutati kohalikele õigeusklikele eestlastele, kes enne olid käinud Lümandas teenistustel, Mustjalas kogudus. Esimene jumalateenistus toimetati talupoeg Irodion Lõugase poolt ehitatud ajutises väikeses kivikirikus Merise külas. Aastast 1851 toimetati teenistusi Paatsa mõisa kivihoones.

1865. aaastal õnnestus kogudusel saada Mustjala riigimõisast maavaldus ja puithoone jumalateenistuste pidamiseks. Kuid kogudus aina kasvas ja varsti jäi ka see hoone liiga väikeseks ja siis hakati mõtlema oma kiriku ehitamisele. Sellel ajal oli koguduse preestriks Jakob Verhoustinski, kes igati aktiivselt toetas uue kiriku ehitamise ideed.

Praegune ristikujuline kirik on ehitatud paekivist, seest ja väljast krohvitud toetub põllukivist alusmüürile. Neljale kaarvõlvile toetuva neljatahulise kumerkiivrilise kup-peltorniga ja samatüübiliste nelja vähema, nurkadel asetsevate tornidega kirikuhoone valmis 1873. aastal tollase Siseministeeriumi kulul.

Kirikul on 10 akent, kivipõrand, paekivist trepp, puidust altaripõrand, mis hiljem on asendatud valatude põrandaga ja peasissepääsu kohal on kooripealne lauljatele. Katus ja kuplite kiivrid on kaetud plekiga, puust kujusein värvitud õlivärviga ja kaunistatud kullaga.

Kirik on pühitsetud Prohvet Eeliase auks, 17. novembril 1873 aastal ja tähistab oma nimepäeva 20. juulil, prohvet Eeliase päeval.

Suure panuse on kohalik kogudus ja siin teeninud preestrid andnud kohalikku haridus-ellu. Koos koguduse järkjärgulise kasvamisega avati ümbruskonnas mitmeid koole. 1917. aastani tegutsesid siin kihelkonnakool (1873) ning Kugalepa (1849) Küdema-Paatsa (1850) Panga (1851) ja Abula algkoolid. Läbi aastate on kiriku remonti toeta-nud aastakümnete eest Läände elama asunud endised koguduseliikmed. Südamlik tänu neile kõigile!

Mustjala prohvet Eeliase kogudus on tänulik kõigile, kes omalt poolt otsustavad nii kiriku remonti kui koguduse tööd toetada.

Jumalateenistused toimuvad Mustjala kirikus kord kuus tavaliselt kuu viimasel pühapäeval kell 10.

Koguduse aadress: EAÕK Mustjala prohvet Eeliase kogudus
Mustjala 93601 Saaremaa ESTONIA
Telefonid: + 372 455 6016; + 372 56 35 0051
E-post: mustjala@eaok.ee
Arveldusarve: SEB Eesti Ühispank 10220008695012

Tere tulemast kõigile Mustjala kirikusse!
Mustjala prohvet Eeliase koguduse preester Toivo Treima

Tornimäe, Pöide vald, 94501 Saaremaa
Mob: 5635 0051
E-post: toivo.treima@eaok.ee

Mustjala küla, Alevi 13, Mustjala vald 93601 Saare maakond. Tel: 457 9722, faks: 457 9630, e-post: vald@mustjala.ee