Vallavalitsus  


Sotsiaal

Sotsiaaleluruumide üürile andmise ja kasutamise kord Mustjala vallas
Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise tingimused ja kord
Valla toetuste ja sotsiaaltoetuste maksmise kord
Valla toetuste ja sotsiaaltoetuste maksmise kord muutmine
Õpilastele sõidusoodustuse võimaldamise kord
Õpilastele üüritoetuste maksmine
Eluruumide alatiste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuste määramisel
Hooldaja ja hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord
Mustjala valla eelarvest hoolekandeteenuste eest maksmise kord

Mustjala küla, Alevi 13, Mustjala vald 93601 Saare maakond. Tel: 457 9722, faks: 457 9630, e-post: vald@mustjala.ee