Vallavolikogu  


Vallavolikogu eelnõud

  2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018  

dokumentlisamise aeg
Audiitori määramine09.12.2015
Maamaksumäärade kehtestamine 2016. aastaks09.12.2015
Mustjala valla eelarvestrateegia 2016-2019 kinnitamine08.10.2015
Ühissõidukipeatustele kohanimede määramine Mustjala vallas08.10.2015
Vallavolikogu 28. septembri 20017 otsuse nr 49 muutmine ja merise küla Metsa-Kuke detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise mittealgatamine08.10.2015
Kugalepa küla Täätsi detailplaneeringu vastuvõtmine, avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu korraldamine08.10.2015
Ninase küla Janne detailplaneeringu algatamine ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine03.09.2015
Mustjala valla munitsipaalkorterite üüri piirmäärade kehtestamine03.09.2015
Mustjala valla 2014.aasta aastaaruande kinnitamine08.06.2015
2014. aasta aastaaruanne08.06.2015
Panga küla Ranna detailplaneeringu algatamine ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine15.05.2015
Panga küla Seebilõuka detailplaneeringu kehtestamine20.04.2015

Mustjala küla, Alevi 13, Mustjala vald 93601 Saare maakond. Tel: 457 9722, faks: 457 9630, e-post: vald@mustjala.ee