Vallavolikogu  


Vallavolikogu eelnõud

  2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018  

dokumentlisamise aeg
Ninase küla Janne detailplaneeringu vastuvõtmine avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu korraldamine22.03.2016
Nõusoleku andmine MTÜ Visit Saaremaa liikmeks astumiseks22.02.2016
Vallavolikogu 24.augusti 2006 otsusega nr 40 kehtestatud Panga küla Pärdi kinnistu detailplaneeringu osalise muutmise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine22.02.2016
Panga küla Ranna detailplaneeringu vastuvõtmine, avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu korraldamine20.01.2016
Seletuskiri Mustjala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavale aastateks 2015-202619.01.2016
Mustjala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2015-202619.01.2016

Mustjala küla, Alevi 13, Mustjala vald 93601 Saare maakond. Tel: 457 9722, faks: 457 9630, e-post: vald@mustjala.ee