Vallavolikogu  


Vallavolikogu määrused

  2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018  

dokumentlisamise aeg
Mustjala Lasteaed-Põhikooli põhimäärus30.09.2005
Mustjala Vallavolikogu 08. aprill 2005.a määruse nr 6 Mustjala Vallavolikogu 19. septembri 2003. a määruse nr 9 "Mustjala valla ehitusmäärus" muutmine muutmine01.06.2005
Mustjala Vallavolikogu 19.septembri 2003.a määruse nr 9 "Mustjala valla ehitusmäärus" muutmine31.05.2005
Mustjala valla hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord12.05.2005
Valla 2005.a eelarve muutmine12.05.2005
Vallavalitsuse teenistujate ja vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate koosseisude ja palgamäärade kinnitamine.12.05.2005
Mustjala põhikooli arengukava kinnitamine09.02.2005

Mustjala küla, Alevi 13, Mustjala vald 93601 Saare maakond. Tel: 457 9722, faks: 457 9630, e-post: vald@mustjala.ee