Vallavolikogu  


Vallavolikogu määrused

  2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018  

dokumentlisamise aeg
Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord28.12.2007
Erateede avalikuks kasutamiseks määramine28.12.2007
Mustjala valla toetuste ja sotsiaaltoetuste maksmise korra kinnitamine14.12.2007
Mustjala valla külavanema statuudi kinnitamine19.11.2007
Arengukava täitmine ja redaktsiooni uus täiendus19.11.2007
Mustjala Vallavolikogu määruse nr 2 26.01.2007 "Vallavalitsuse ja valla hallatavate ametiasutuste struktuur, teenistujate palgatingimused"muutmine19.11.2007
Kalmistu eeskirja kinnitamine.14.11.2007
Mustjala valla jäätmevaldajate registri asutamine13.11.2007
Mustjala valla jäätmeveo rakendamise ja tingimuste korra kehtestamine13.11.2007
Mustjala vallavalitsuse ja hallatavate asutuste töötajate, vallavalitsuse teenistujate palgaastmestik ja palgamäärade kinnitamine.13.11.2007
Mustjala valla 2007. aasta eelarve kinnitamine12.11.2007
Mustjala Lasteaed-Põhikooli pedagoogide alampalgamäärade kinnitamine.12.11.2007

[ 1 ]  2     kokku: 20 dokumenti

Mustjala küla, Alevi 13, Mustjala vald 93601 Saare maakond. Tel: 457 9722, faks: 457 9630, e-post: vald@mustjala.ee