Vallavolikogu  


Vallavolikogu määrused

  2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018  

dokumentlisamise aeg
Mustjala Vallavolikogu 18.05.2012 määruse nr 9 "Mustjala valla toetuste ja sotsiaaltoetuste maksmise kord" muutmine23.12.2014
Mustjala valla eelarvestrateegia 2015-2018 kinnitamine31.10.2014
Mustjala valla heakorrakonkursi Kaunis Kodu statuut18.09.2014
Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Mustjala vallas04.09.2014
Teede valla omandisse võtmise ja avalikuks kasutamiseks määramise kord04.09.2014
Mustjala valla ehitusmäärus04.09.2014
Korruptsioonivastase seaduse rakendamine10.04.2014
Lisa nr 2 -seletuskiri10.04.2014
Lisa nr 110.04.2014
Mustjala valla 2014.aasta eelarve kinnitamine10.04.2014
Maamaksumäärade kehtestamine 2014. aastaks04.02.2014
Mustjala valla 2013.aasta lisaeelarve kinnitamine20.01.2014

[ 1 ]  2     kokku: 13 dokumenti

Mustjala küla, Alevi 13, Mustjala vald 93601 Saare maakond. Tel: 457 9722, faks: 457 9630, e-post: vald@mustjala.ee