Vallavolikogu  


Vallavolikogu määrused

  2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018  

dokumentlisamise aeg
Mustjala valla 2015. aasta lisaeelarve kinnitamine22.12.2015
Mustjala valla eelarvestrateegia 2016-2019 kinnitamine29.10.2015
Ühissõidukipeatustele kohanime määramine mustjala vallas29.10.2015
Valla erateede avalikuks kasutamiseks määramine25.06.2015
2015. aasta eelarve seletuskiri20.04.2015
Mustjala Vallavalitsuse 2015 aasta eelarve - Lisa nr 120.04.2015
Mustjala valla 2015 aasta eelarve kinnitamine20.04.2015
Metsamaterjali kokkuveo ja kohaliku tee kaitsevööndisse ajutise ladustamise ja äraveo kord20.04.2015
Mustjala valla mittetulundustegevuseks toetuste andmise kord04.02.2015
Valla erateede avalikuks kasutamiseks määramine04.02.2015
Maamaksumäärade kehtestamine 201504.02.2015
Mustjala valla 2014.aasta lisaeelarve kinnitamine08.01.2015

Mustjala küla, Alevi 13, Mustjala vald 93601 Saare maakond. Tel: 457 9722, faks: 457 9630, e-post: vald@mustjala.ee