Vallavolikogu  


Vallavolikogu määrused

  2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018  

dokumentlisamise aeg
Maamaksumäärade kehtestamine 2017. aastaks28.12.2016
Kohanime määramine Vanakubja küla allikale18.11.2016
Mustjala valla eelarvestrateegia 2017-2020 kinnitamine18.11.2016
Lääne-Saaremaa jäätmehoolduseeskirja kinnitamine30.06.2016
Määruste muutmine04.05.2016
Mustjala valla 2016. aasta eelarve kinnitamine (vt Eelarve ja aastaaruanne)14.04.2016
Sotsiaalhoolekande seadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine vallavalitsusele29.03.2016
Mustjala Lasteaed-Põhikooli arengukava kinnitamine05.02.2016

Mustjala küla, Alevi 13, Mustjala vald 93601 Saare maakond. Tel: 457 9722, faks: 457 9630, e-post: vald@mustjala.ee