Vallavolikogu  


Vallavolikogu määrused

  2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018  

dokumentlisamise aeg
Laste ja noorte huvitegevuse toetamise kord erahuvikoolides ja-spordiklubides19.10.2017
Õpilaste sõidu haridusasutusse ja tagasi korraldamise ja sõidukulu hüvitamise kord19.10.2017
Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkondade kinnitamine19.10.2017
Ehitusseadustikust tuleneva pädevuse delegeerimine09.10.2017
Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine09.10.2017
Riikliku toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate eluasemekulude piirmäärade kehtestamine09.10.2017
Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord09.10.2017
Mustjala valla 2017. aasta eelarve kinnitamine04.04.2017
Mustjala valla Jäätmekava 2017-2021 vastuvõtmine04.04.2017

Mustjala küla, Alevi 13, Mustjala vald 93601 Saare maakond. Tel: 457 9722, faks: 457 9630, e-post: vald@mustjala.ee