Vallavolikogu  


Vallavolikogu otsused

  2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018  

dokumentlisamise aeg
Ninase küla Oma Juurte detailplaneeringu koostamise algatamine31.12.2008
Võhma küla Auliku detailplaneeringu kehtestamine31.12.2008
Sihtotstarbe määramine 31.12.2008
Külaväljaku maa munitsipaalomandisse taotlemine31.12.2008
Liiküla küla Liiküla Piirivalvekordoni detailplaneeringu koostamise algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine.31.12.2008
Panga küla Antsi-Leili detailplaneeringu vastuvõtmine, avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu korraldamine31.12.2008
Volikogu liikmele hüvitise määramine31.12.2008
Volikogu komisjoni liikmlele hüvitise määramine31.12.2008
Mustjala Lasteaed-Põhikooli Lasteaia kohamaksu kinnitamine31.12.2008
Vallale sõiduauto soetamine31.12.2008
Jõulutoetuse maksmine31.12.2008
Külaplatsi maa munitsipaalomandisse taotlemine11.12.2008

[ 1 ]  2  3  4  5     kokku: 49 dokumenti

Mustjala küla, Alevi 13, Mustjala vald 93601 Saare maakond. Tel: 457 9722, faks: 457 9630, e-post: vald@mustjala.ee