Vallavolikogu  


Vallavolikogu otsused

  2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018  

dokumentlisamise aeg
Vallavolikogu 28.jaanuari 2011. aasta otsuse nr 1 punkti 1 kehtetuks tunnistamine05.12.2011
Tasuta avaliku kasutamise lepingu ja rendilepingu sõlmimine12.10.2011
Mustjala valla 2010.aasta majandusaasta aruande kinnitamine20.06.2011
2010.aasta tegevusaruanne20.06.2011
Raamatupidamise aruanne20.06.2011
Majandusaasta aruande allkirjad20.06.2011
Sihtotstarbe määramine20.06.2011
Taotluse läbivaatamine12.05.2011
Sihtotstarbe määramine12.05.2011
Anne Vaikmaa ja Lisette Lellepi taotluse läbivaatamine12.05.2011
Lisette Lellepi vaide läbivaatamine12.05.2011
Tasuta avaliku kasutamise ja rendilepingu sõlmimine29.03.2011

[ 1 ]  2     kokku: 23 dokumenti

Mustjala küla, Alevi 13, Mustjala vald 93601 Saare maakond. Tel: 457 9722, faks: 457 9630, e-post: vald@mustjala.ee