Vallavolikogu  


Vallavolikogu otsused

  2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018  

dokumentlisamise aeg
Mustjala Vallavalitsuse ja MTÜ Võhma Kultuuri- ja Spordiseltsi vahel 11.06.2012 sõlmitud tendilepingu nr 1/12 muutmine23.12.2014
Ninase küla Anne detailplaneeringu vastuvõtmine, avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu korraldamine21.10.2014
Ninase küla Vahe detailplaneeringu vastuvõtmine, avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu korraldamine21.10.2014
Ninase küla Adamsi detailplaneeringu vastuvõtmine, avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu korraldamine21.10.2014
Panga küla Seebilõuka detailplaneeringu vastuvõtmine, avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu korraldamine21.10.2014
Mustjala Vallavolikogu 28.03.2014 otsuse nr 11 "Mustjala Lasteaed-Põhikooli pedagoogide töötasustamise aluste kehtestamine" muutmine18.09.2014
Mustjala Vallvolikogu otsuse nr 25 20.06.2014 muutmine18.09.2014
Mustjala valla teehoiukava muutmine30.06.2014
Nõusolek läbirääkimiste alustamiseks30.06.2014
Komisjoni moodustamine30.06.2014
Mustjala valla 2013.aastamajandusaasta aruande kinnitamine30.06.2014
Revisjonikomisjoni aruande kinnitamine30.06.2014

[ 1 ]  2  3     kokku: 29 dokumenti

Mustjala küla, Alevi 13, Mustjala vald 93601 Saare maakond. Tel: 457 9722, faks: 457 9630, e-post: vald@mustjala.ee