Vallavolikogu  


Vallavolikogu otsused

  2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018  

dokumentlisamise aeg
Küdema küla Kuremaa maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine17.12.2015
Küdema küla Kuresoo maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine17.12.2015
Nõusoleku andmine17.12.2015
Audiitori määramine15.12.2015
Kugalepa küla Täätsi detailplaneeringu vastuvõtmine, avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu korraldamine29.10.2015
Vallavolikogu 28.septembri 2007 otsuse nr 49 muutmine ja merise küla matsa-Kuke detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise mittealgatamine29.10.2015
Mustjala valla munitsipaalkorterite üüri piirmäärade kehtestamine16.09.2015
Ninase küla Janne detailplaneeringu algatamine ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine16.09.2015
Sõltumatu vandeaudiitori aruanne (Mustjala valla 2014. aasta majandusaasta aruande lisa)26.08.2015
Mustjala valla 2014. aasta majandusaasta aruande kinnitamine25.06.2015
Revisjonikomisjoni akti kinnitamine25.06.2015
Panga küla Ranna detailplaneeringu algatamine ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine27.05.2015

[ 1 ]  2  3     kokku: 32 dokumenti

Mustjala küla, Alevi 13, Mustjala vald 93601 Saare maakond. Tel: 457 9722, faks: 457 9630, e-post: vald@mustjala.ee