Vallavolikogu  


Vallavolikogu otsused

  2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018  

dokumentlisamise aeg
Mustjala osavallakogu moodustamine ja liikmete arvu kinnitamine 2017. aastaks18.10.2017
Lasteaia õpetajate töötasu diferentseerimine18.10.2017
Spordijuhi ametikoha moodustamine18.10.2017
Mustjala valla teehoiukava kinnitamine18.10.2017
Nõusoleku andmine maa rendilepingu ja maa tasuta avalikuks kasutamiseks andmise lepingu sõlmimiseks (Rannaaugu)18.10.2017
Nõusoleku andmine maa rendilepingu ja maa tasuta avalikuks kasutamiseks andmise lepingu sõlmimiseks (Võhma koolimaja)18.10.2017
Audiitori määramine18.10.2017
Vallavara võõrandamine kirjaliku enampakkumise korras18.10.2017
Mustjala Alevi tn L3 munitsipaalomandisse taotlemine18.10.2017
Mustjala Alevi tn L 2 munitsipaalomandisse taotlemine18.10.2017
Mustjala kĂĽlas Kooli tn L 1 munitsipaalomandisse taotlemine18.10.2017
Huvihariduse rahastamises kokku leppimine18.10.2017

[ 1 ]  2  3  4  5     kokku: 58 dokumenti

Mustjala küla, Alevi 13, Mustjala vald 93601 Saare maakond. Tel: 457 9722, faks: 457 9630, e-post: vald@mustjala.ee